Skip to main content

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd aan de Boterstraat 1 , 7411 DA te Deventer en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 68808887 en draagt de naam Atelier Raamwerk. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@atelierraamwerk.nl. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.

Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens door Verantwoordelijke valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19-02-2020.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. Daarnaast worden persoonsgegevens verzameld van bezoekers die deze gegevens hebben achtergelaten. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het opnemen van contact met klanten voor potentiële opdrachten. Bij het contactformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn naam en adresgegevens. Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid om de gegevens van uw website achter te laten. Via het contactformulier wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Dit e-mailadres wordt gebruikt voor (het onderhouden van) contact. Verantwoordelijke stuurt geen nieuwsbrieven. De persoonsgegevens worden opgeslagen zolang u diensten afneemt van Verantwoordelijke. Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: (I) Noodzakelijk i.v.m. het gerechtvaardigd belang, dit houdt het realiseren van het marketingdoel van Verantwoordelijke in. (II) Toestemming van de bezoeker/klant om de door haar achtergelaten gegevens te mogen gebruiken.

Cookies

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis-technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hier kunt u Verantwoordelijke over bereiken op het adres: info@atelierraamwerk.nl

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@atelierraamwerk.nl

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).